Yangın Dolapları

Yangın Dolapları

Yangın dolapları yangın anında alevlere ilk müdahale edilen yangın söndürme sistemerinin bir parçasıdır. 2002 yılında yayınlanan  Bakanlar Kurulu kararı ile resmileşen  Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik maddelerden birisi de binaların kapalı alan kapasitelerine göre yangın söndürme tesisatını zorunlu olarak bulundurması ve bu tesisat içinde  yangın dolabı bulundurması zorunluluğudur. Yangın dolaplarının kullanılacağı yere ve bulundukları alanda  yer alan diğer yangın söndürme sistemlerinin türüne göre yangın söndürme tüpü ile birlikte konulabilir veya tüpsüz de kullanılabilir. Yangın tüplü yangın dolapları küçük yangınlarda tüp ile müdahale edilerek yangının söndürülmesini sağlarken  hassas alanlarda bulunan yangın tesisatı doğrudan devreye girdiği için bu alanlarda da tüpsüz yangın söndürme sistemleri tercih edilebilir.

Yangın dolabı ve çeşitleri

Yangın söndürme tesisatı, binaların dışında veya bodrum katında yer alan su deposundan başlayan, yangın borulama tesisatı, sprinkler, nozullar ve yangın dolapları tamamlanan sistemlerdir.  Yangın hidroforu yangın anında çalışmaya başlayarak suyu sprinklere ve yangın dolaplarına basar ve yangına müdahale edilmesini sağlar.  Yangın dolabı, hortum aracılığı ile alevlere en yakın noktaya kadar yaklaşılıp  hidroforun tazzikli bir şekilde bastığı suyu alevlere ulaştırıyor. Yangın anında yangına ilk müdahale aracı olan yangın dolapları hayati önem taşıyan yangından korunak için aktif yangın korunma tedbiridir. Yangın dolapları 20 – 25 – 30  metre hortum uzunluğuna sahip, CE ve TSE belgeleri olması zorunlu olan yangın söndürme sistemi parçasıdır.

Nerelerde kullanılır

Yangın dolapları, kapalı olan ve 500 metre kareden fazla alana sahip tüm alış veriş merkezlerinde, apartmanlarda, fabrikalarda, okullarda, sağlık tesislerinde, kamu binalarında kısaca yangın ihtimali olan büyük hacimli tüm alanlarda kullanılması zorunludur. Yangın yönetmeliğinde ayrıca belirtilmiş olan istisnai üretim yapan ve yangın olasılığı yüksek olan küçük hacimli işletmelerde de yangın dolabı bulundurulması mecburidir. Yangın dolabı uygulamaları yapıldıktan sonra 3 aylık periyotlarda bakıma alınmalı, tüm tesisattan su boşaltılarak yeniden basılmalı ve ara dönemlerde tatbikatlar yapılarak can güvenliğinin eksiksiz bir şekilde sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Aksi durumlarda basit küçük kıvılcımlar çok büyük felaketlere yol açacaktır.