Acil Aydınlatma ve Yön Armatörleri

Acil Aydınlatma ve Yön Armatörleri

Hayat boyu insanlar birçok yerde risk ile karşı karşıya yaşamak zorunda kalmaktadır. Bilindiği gibi doğal felaketler haricinde en tehlikeli olan ve çok sayıda insanın can ve mal kaybı yaşadığı yangın felaketlerinden az hasarlı, ya da hiç hasar almadan kurtulabilmek için bu konuda çok dikkatli olunması gerekmekte ve uyulması gereken kuralların tümüne tam olarak uyulması gerekmektedir. Unutmayalım ki kurallar her zaman bizim için en iyiyi yaşamak adına var olmaktadır. Yangın felaketinden dolayı ciddi kayıp yaşayan insanların iyi anladığı ve diğer insanlara bu konuda ciddi bilgiler sunulduğu bilinmektedir. Genel olarak araştırma yapıldığında yangın olaylarının çok olduğu olaylar, daha çok insanın bir arada yaşadığı yerler olmaktadır. Bu alanlarda da her zaman bu alanlar için tasarlanan uyarı ve işaretlere uyulması gerekmektedir. Çok dikkatli olunması halinde yangın olayları yok denecek kadar az seviyelere inmektedir. Acil durumlarda insanlar daha fazla panik yaşadığı için tehlike boyutları çok daha fazla yukarıya çıkmaktadır. Böyle durumlarda tehlike boyutunu düşürmek için acil aydınlatma ve yön armatörleri gibi önemli malzemeleri muhakkak ki alanlarımızda kullanmak zorunda olmaktayız.

Acil aydınlatma ve yön armatörleri ile yangın anında yol bulmak ve bu felaketten en hasarsız şekilde ayrılmak mümkün olmaktadır. Bu malzemelerin alınması ve montajı çok pahalı olmasa da insanlar bu alanda harcadığı paralar çok geldiği görünmektedir. Fakat yangın anında kurtardığı canlara göründüğü zaman, bu alanda harcanan paralar aslında hiçte pahalı olmadığı görünmektedir. Herhangi bir olumsuzluk karşısında mağdur olmamak için her işletmede ve her mekânda olması zorunlu olan özellikle yangın hakkında önleyici ve böyle bir durum ile karşı karşıya kalındığı zaman daha az hasar ile kurtulabilmek için muhakkak ki acil durum aydınlatması, yön armatörü ve benzeri olan uyarı levhaları ile mekânlarımızı donatmamız gerekmektedir. Özellikle bilinmesi gereken bir konu ise yangın anında kişi fazla panik yaşadığı için her gün girip çıktığı kapıyı bile zorlanabilmektedir. Panik halinde olan bir insanın nasıl bir tepki vereceği kesinlikle önceden tahmin edilememektedir. Bunları göz önüne alarak önceden tedbir almak en doğru iş olacaktır.